Sug på den!

Läst i Dagens medicin:

När läkaren skulle undersöka patientens njurbesvär slutade det med att han sög av denne. Nu yrkar Socialstyrelsen på att läkaren ska förlora sin legitimation.

1. Väldigt kul. 2. Bedrövligt.

1. Det roliga är ”kärlek på lasarett” även om detta var på en vårdcentral. Fördomen frodas. På gott och ont. Men det roliga är att läkaren tog det som en sexuell invit bara för att patienten fick en erektion när man höll på att pilla på snoppen. Lika ”roligt” är det att patienten inte hade närvaro nog att säga ifrån utan först senare polisanmäler händelsen. Så mycket … stake … måste man väl ändå ha att man kan säga ifrån och både visa och säga att man gått över en gräns?

2. Det är sorgligt att läkaren gjorde detta då en patient alltid är i underläge och i beroendeställning. Det är absolut inte okej. Det är våldtäkt även om det inte gick att bevisa rättsligt i efterhand. Beteendet är direkt olämpligt och det står också inskrivet i författningen Hälso- och sjukvårdslagen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet.

[…] tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen […]

[…] bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet […]

Beklagligt är också läkarens ursäkt om att vara utarbetad och stressad. Det är jag också, men inte går jag runt och suger av andra karlar på arbetstid. Okej, knappast annars heller. Öh? Nej, men allvarligt. Helt klart ska läkaren inte få fortsätta utöva sitt yrke. Sedan har det ingen betydelse om patienten trots allt var med på noterna och efteråt kände sig ratad vid utebliven privat kontakt. Omständigheterna kvittar. Det får inte förekomma sexuella handlingar mellan läkare (eller vårdpersonal) och patient. Punkt slut.

||||| 0 I Like It! |||||