Associationer

Hur tolkar man en bild som denna ovan? Eremit? Upphöjd? Ouppnåelig? Gud? Gandalf? Kanske. Istället känner jag något annat om jag ska identifiera mig med figuren. Avskildhet och ensamhet. Exkluderad, ingen samhörighet med andra, utlämnad. För även om jag är social så blir jag aldrig riktigt inkluderad i några sammanhang, inte ens i en avgränsad gemenskap där jag ska ha en tillhörighet. Jo, stundtals, men mer som kuriosa, en maskot, med etikett i pannan. Ungefär samma är det väl i arbetslivet. Där drar jag mig stundtals undan aktivt för arbetsro, men jag inkluderas inte. Är det uppvaktning söker man upp mig för att få pengar till insamlingar, men sedan blir jag aldrig bjuden till denna uppvaktning.

Jag existerar enbart utifrån andras behov där man avkräver mig saker (kunskap, tid och engagemang) men aldrig återgäldar. Tröttsamt. Energitjuvar som inte ger energi tillbaka. Dubbelriktad interaktion är vad jag saknar. Jag kan skrika hur högt som helst, men känner ändå att jag blir ignorerad tills någon vill ha något.

||||| 5 I Like It! |||||