Dag: 15 maj, 2018

Okej, värmen håller i sig. Än har värmen inte trängt igenom betongväggarna hemma, så det är uthärdligt och går att sova.

Det jag insett i dag med att arbeta en dag på distans utan att bli avbruten/störd, är att jag lägger ungefär halva tiden på att läsa information som jag sedan under andra halva arbetstiden omformulerar i begriplig text. Mitt uppdrag är att utbilda och informera, och jag hade säkert kunnat hänvisa till mina källor av information. Men det är ett omfattande och svårbegripligt material (byråkratisvenska). Egentligen är detta ett uppdrag (utbilda och informera) som andra också har, men jag vet inte hur de arbetar. Kanske de är mer tillgängliga fysiskt och enbart svarar på frågor. Därför behöver jag kunna hänvisa till skriftlig information som inte finns. Nå, men periodvis har jag andra uppdrag – ingen dag är den andre lik, och jag anpassar mig. Förra veckan satt jag mest med intranätet som jag uppdaterade. Veckan innan dess skapade jag lathundar snarlikt det jag nu gör, men inom ett helt annat ämnesområde. Det som är mest återkommande, dagligen om än kanske endast en timme per dag, är mitt fackliga uppdrag. Jag har extremt få medlemmar som aldrig hör av sig, men jag då jag är skyddsombud också och vi saknar fackliga ombud från andra förbund, så får jag träda in där också. Det är inget betungande, jag bara deltar i möten med arbetsgivaren och yttrar mig för alla 300 anställda. Ibland även när jag inte har rätt att yttra mig, men jag gör det ändå i form av att delge arbetsgivaren information som kan vara av betydelse. Ekonomi har jag inget att göra med som facklig, men när jag hör beskrivningar som visar att man inte ser samband, orsak och verkan, så yttrar jag mig i form av medarbetare med kännedom. Ja, det är väl därför jag numera är inbjuden på de flesta typer av möten – för jag har kunskap och kännedom om organisationen, även med sådant jag inte arbetar med. Jag befinner mig verkligen mitt emellan arbetstagare och arbetsgivare. Kan se åt alla håll.

Mina fönster blev putsade i dag, de kom. Två putsare, 36 rutor, 10 minuter. Är inte grönskan ute ovanligt grön i år?

||||| 0 I Like It! |||||

Arkiverat