Friskrivning

Detta gäller för min blogg

Personlig dagboksblogg: Min blogg har funnits sedan februari 1999. Den är högst personlig och alla åsikter jag framför är mina egna, såvida jag inte citerar någon annan vilket då framgår.

Referensramar och objektivitet: Sanningen är subjektiv, inte objektiv. Vi har olika erfarenheter och referensramar. Berättar jag om händelser hämtade från min vardag ska man ha detta i åtanke.

Missförstå mig rätt: Det är lätt att missförstå och dra egna slutsatser som kanske inte är det jag åsyftar genom det jag skriver. Tyvärr förstår inte alla ironi eller sarkasm som humorform. Kom ihåg att jag skriver med glimten i ögat, inget är på dödligt allvar.

Privatperson kontra arbetstagare: Det händer att jag skriver om mina erfarenheter av byråkrati inom offentlig förvaltning eller andra myndighetsutövande förvaltningar. Detta gör jag som privatperson. Som anställd inom offentlig förvaltning är jag inte illojal mot arbetsgivare och jag bryter inte mot någon sekretess. Bortsett från det så gäller yttrandefrihet och offentlighetsprincip oavsett i vilken roll jag skriver.

Chockerande insikter: Kanske någon som känner mig privat blir bestört över det jag bloggar om, då de ser en för dem okänd sida av mig. Kanske man känner sig sårad eller blir arg av någon anledning. Jag är inte ute efter att väcka anstöt. Min blogg är en del utav mig och min vardag, så som jag upplever den. På gott och ont, bloggen speglar min personlighet.

Fanatism: Jag går inte i djävulens ledband bara för att jag har ett intresse för det övernaturliga och mystiska. Inte heller är det Guds straff att jag har multipel skleros (ms). ”Anonyma” personer har framfört detta vid ett flertal tillfällen.

Omvägarna: Synpunkter gällande bloggen lämnas direkt till mig. Det finns ingen anledning att gå omvägar via andra för att framföra sina åsikter. Uppfattar man något inkorrekt är jag medgörlig och kan ta bort sådan text. Går man omvägar är jag inte lika tillmötesgående.

Äganderätt: Av mig publicerade privata bilder och egenhändig text får inte återges i någon form utan mitt tillstånd och samtycke. Detta gäller också skärmdumpar.

Reklamförbud: Jag äger domännamnen jontas.com, nilekil.com, kodarna.info, gamlasynder.info. Därmed godkänner jag ingen som helst reklam (innefattar inlänkning via trackbacks och/eller inlägg i kommentarer) som går ut på att värva presumtiva medlemmar oavsett om det handlar om ekonomisk vinning eller ej.

Identitetsstöld: Urkundsförfalskning är när någon uppger mitt namn som sitt på nätet. Ser man mitt namn i andra sammanhang än här i bloggen ska man ifrågasätta om det verkligen är jag och inte dra några förhastade slutsatser. Tyvärr är allt som hamnat på nätet där permanent utan möjlighet att göra något åt det. Både mina nätalias Jontas/Nile/Nilekil och verkliga namn (för- och efternamn) figurerar i suspekta sammanhang där jag å det bestämdaste avsäger mig allt ansvar då det inte är jag som är källa till publicering. Är man tveksam till om det verkligen är jag som är källan till något på nätet, kontakta mig.

Goda dialogen: Min blogg är öppen för kommentarer även om jag valt att först godkänna dem före publiceringen. De åsikter som framförs är skribentens egna och återspeglar inte alltid mina egna åsikter. Jag väljer att ändå publicera kommentarer. Kommentarer som inte godkänns är de som uppenbart bryter mot lag eller god sed (netikett), samt uppenbara spaminlägg.

Slutkläm: Min ledstjärna: Do no harm! Återigen; Jag är inte på något sätt ute efter att väcka anstöt. Kontakta mig om ni har synpunkter eller funderingar.

Uppdaterad 2017-06-15

||||| 0 I Like It! |||||

Comments are closed.