Sjukintyget (#10)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Som jag tidigare berättat så är jag halvt sjukskriven från mitten av januari och tillsvidare. Här följer innehållet av mitt sjukintyg som gäller till 990328.

Diagnos/symtom som förorsakar arbetsoförmåga från arbetet.

Det finns starka skäl att misstänka att patienten har en synnervsinflammation på vänster öga med kraftig synnedsättning.

Hur påverkar sjukdomen arbetsförmågan?

Patienten ser knappt med vänsterögat för närvarande. Synfältsbortfallen är mest markerade nertill. Han råkar (ett misstag alltså? /jonas) vara läkarsekreterare och detta försvårar hans yrkesutövning.

Kan patienten trots sin nedsatta funktionsförmåga arbeta med sina vanliga arbetsuppgifter? Och i vilken omfattning?

Ja, 50 %.

Behandlingar/utredningar/föreskrifter.

Vi kommer att följa patienten med upprepade återbesök och om det är nödvändigt så skall man vidga utredningen med en neurologkonsult och neuroröntgen.

||||| 0 I Like It! |||||