Surt


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

I fyra år var jag systemadministratör men hoppade av uppdraget officiellt nu vid årsskiftet efter att inofficiellt hoppat av redan augusti 2013 men därefter varit beordrad att stanna kvar. Min kritik mot den förvaltning jag löd under som systemadministratör är hård och oförsonlig. Då kan vi i sammanhanget bortse från anklagelserna om att jag skulle varit en stalker som på min fritid skulle ha skickat kort till personen över mig i hierarkin. Helt ogrundade anklagelser som jag aldrig fått bemöta eller ens ta del av.

Min kritik har grundat sig på att jag inte fick utbildning i det som var mitt uppdrag. Vi var flera som framförde detta väldigt hårt och fördömande från 2011 och framåt. Utan gehör. Vi fick bara höra ”tufft läge” men att vi ändå var tvungna att bistå och hjälpa användare i ett system som ingen har eller kan få utbildning i. Det är en utav orsakerna till mitt missnöje. Ingen uppbackning av förvaltningen som lade på oss krav att utföra något vi inte fick eller kunde göra just på grund av förvaltningens ovilja. Som systemadministratör var det moment 22 och god da’ yxskaft. Klart jag fick nog. Droppen var som sagt de där anklagelserna.

Nu har förvaltningen beslutat att alla systemadministratörer ska gå en obligatorisk systemadministratörsutbildning. Efter att systemet funnits i 20 år på arbetsplatserna. Hög tid, men fruktansvärt oförskämt också. Att nu plötsligt ska det bli av. Det har förvaltningen bestämt, men de vägrar bekosta utbildningen som är obligatorisk. Istället ska varje arbetsplats betala 2000 kr för varje systemadministratör, inte förvaltningen. Genom detta förfarande blir jag än mer kritisk (om möjligt). Tack och lov för att jag inte är kvar i uppdraget! Och fan också att de inte kunde vara tillmötesgående de år jag lade på skiten!

För att göra det ännu värre. Ingen systemadministratör har sitt uppdrag på heltid. De är alla dubbelarbetande och har kvar sina ursprungstjänster oavsett om det är som sekreterare, undersköterska, sjuksköterska eller annat. Det betyder att man har ett fast schema som involverar andra kollegor och inte är fri och tillgänglig som systemadministratör. Men utbildningen ligger på bestämda dagar, bestämda klockslag. Jag ser konflikterna. De måste vara på två ställen samtidigt. Och utbildningen ligger inte i anslutning till någon av arbetsplatserna. Men det går väl att lösa med god framförhållning? Tja, i dag meddelades att den obligatoriska utbildningen är om två veckor.

||||| 0 I Like It! |||||