Kamp flärdtjänst


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Tydligen var jag väldigt förberedd på mitt lönesamtal och det imponerade. Jag kunde verkligen redogöra för vad jag utfört sista året. Mycket. Avancerat. Nu får jag se om det räcker till en lön också trots att arbetsgivaren framförde många superlativ angående min prestation.

Slogs lite med flärdtjänsten också i dag, men det hjälper föga. Jag ska sitta fram. Med bakskjutet framsäte. Och ingen medpassagerare får någonsin placeras bakom mig. Ändå, som jag sa, så sättas tio fall av tio medpassagerare bakom mig så jag inte får plats eller får in benen. Det hjälper inte att det också står i körbeställningen eller att jag säger till chauffören. Jag är så trött på konflikterna. Samt att när jag bokar ”senaste framme” så är jag aldrig i tid om medpassagerare ska medfölja. Nu har jag åtminstone klagat, men fick ett blaha-svar som inte löser någonting. Jag ska fortsätta säga till chaufförer som inte lyssnar. Och att jag aldrig kommer i tid, fick jag inte ens någon reaktion på. Därmed kommer jag nu två gånger per dag att mejla klagomål tills de återinför att jag får ensamåkning. Jag har begärt läkarintyg. Den 22 december. Där jag skulle få besked inom tio arbetsdagar. Har det gått tio arbetsdagar än? Tror inte det, för jag har ingenting hört.

Var morgonens flärdtjänst dråplig? Jag vet inte. Chaufför placerade mig i bilen och kom sedan på att jag kanske inte var Marita. Så han fick köra hem mig igen och släppa av mig och så fick jag börja om med att vänta på bil.

||||| 0 I Like It! |||||