Pedagogen


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Jäklar i det vad min föreläsning var uppskattad?! Den reaktionen brukar jag inte mötas av. Åhörare som kom i tid. Som ville veta. Och hade frågor. Diskussion uppstod. Beslut togs. Tack vare intresse så tog mötet en timme trots att jag bara hade material för en kvart. Att det gick så smidigt beror nog också på att jag var förberedd (till viss del), hade läst in mig på materialet samt kunde improvisera och ändå bibehålla den röda tråden. Omdömet är gott (från min sida också).

Därför fasar jag lite inför när jag ska föreläsa för egen personal. För det första är det jag som tränger mig in på ett möte, deltagare kommer och går som de behagar, jag avbryts för att ifrågasättas (som person) och så vidare. Kanske det också är ett tecken på att 1) de känner mig och kan vara lite besvärliga, och 2) de ser ner på min yrkeskår. Det brukar inte stå högt i kurs när ”en simpel sekreterare” har mer utbildning än vad de har.

Det som jag själv tyckte var roligt med dagens lilla föreläsning, är att det var kring en sjukdom som jag inte arbetar med. Som jag ändå har insikt i. Det som är kul är att kunna mötas i diskussion och jag sitter inte och ba’ ”vad betyder det”. Jag tror att man får lite respekt när man inte är enkelspårig och bara kan sitt eget, eller inte ser samband mellan min egen teori och deras praktiska vardag. Helhet, orsak och verkan, är viktig att se. Och förstå andras frågeställning.

Nästa vecka ska jag hålla i ytterligare två föreläsningar. Fick höra ”då kan du dra samma föreläsning tre gånger”. Nej, absolut inte! Det är inom helt olika ämnen! Det enda jag kan se som ett litet bekymmer i sammanhanget, är att de i tid ligger så nära varandra. Förutom att det tar tid att förbereda med nytt material inför varje ny typ av föreläsning, så måste jag göra en mental omställning för att för stunden fokusera på rätt sak. Viktigt är också att veta vilka det är som kommer på en föreläsning så man kan leva sig in i deras eventuella behov av hur jag förklarar saker och ting. Jag behöver veta vilken personalkategori jag ska ha framför mig, så jag också väljer rätt terminologi. Om jag ska köra med terminologi för kollegor, medicinsk eller högskoledito. Samt att jag behöver veta deras kunskapsnivå sedan tidigare i ämnet.

Jo, det är mycket att tänka på. Jag måste studera/läsa in, skapa föreläsning/presentation, veta vem jag pratar med och om vad utifrån deras kunskapsbas. Det komplexa i det hela gör det också väldigt roligt.

||||| 0 I Like It! |||||