Vad är syftet?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Helt säker är jag inte, men jag tror att det är lördag. Det börjar väl ta ut sin rätt att jobba schema.

I går fick jag en tjockt kuvert från arbetsgivaren om någon studie som jag anonymt ska delta i. Syftet är arbetsmiljö, stress och hälsa, eller nåt. Tydligen var detta en uppföljningsstudie, så jag verkar har deltagit tidigare även om jag för mitt liv inte kan dra mig det till minnes. Vad det egentligen ska leda till, vet jag inte heller. Jag förstår att man forskar i detta som kan uppfattas som ett problem, men sedan då?

Jag har blivit mer och mer ifrågasättande. Till exempel detta med att ha lönekriterier. På jobbet har vi en sammanställning om vad som ska beaktas vid lönesättning, i form av just lönekriterier. Men där finns ingen koppling mellan kriterierna och att det skulle generera en viss löneökning. Vad är då syftet med lönekriterier? Samma sak som med forskningsstudien. Väldigt mycket A men var är B? Målet är osynligt.

Lika obegripligt är att SVT ska visa en privat begravning över en mördad flicka som ingen känner eller har band till. Snaskig public service. Mina licenspengar. Jag känner förakt.

||||| 0 I Like It! |||||