Engagemanget


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Hur många elever har jag handlett? Det är en fråga jag funderat på i något år. Varför?

År 2002 gick jag en universitetsutbildning som gjorde mig till handledare. Efter detta hade jag ett väldigt inflöde av studenter, särskilt som det just då gick parallella utbildningar. Jag tappade väl räkningen, kan man säga. Men efter fyra år tackade jag för mig och slutade vara handledare. Anledningen var att jag inte hann med det och överlämnade därför uppdraget till kollega. Jag kastade alla uppgifter jag hade om handledningen.

Det ångrar jag nu. För sedan 2008 är jag åter tillbaka som handledare. Eller, jag hade min sista student precis före jul. Jag ska nu istället handleda handledare, som i sin tur handleder studenter. Ändå är jag nyfiken. Hur många elever har jag tagit hand om? Nu vet jag det. Jag hade skrivit upp det i min kalender från 2005 som jag precis fann. Det tråkiga är bara att jag endast skrivit uppförnamn, men jag vet vilka år jag hade elverna.

Vad jag kom fram till? Totalt har jag handlett 22 studenter 2002-2005 och 2008-2012. Det blir bara drygt 2 studenter per år, men det är mycket. Varje gång har det inneburit 3-9 veckor med ”praktik”. Och så då allt arbete som det kräver att pedagoiskt undervisa/utbilda, betygsätta, skriva omdömen, fylla i närvarorapport, ordna studiebesök och så vidare.

Varför tog jag på mig handledarrollen? Jo, under alla år har studenter varit ute i arbetslivet, jag har själv varit en sådan samt stött på andra. Det ingår naturligt i arbetslivet att studenter är ute på arbetsplatserna som en del av sin utbildning. Mottagandet kan variera. Många känner sig pådyvlade en elev som de måste lära upp. Många uppskattar också en framtida kollega. Mitt motiv till att bli handledare grundar sig i just detta att det är en framtida kollega. Jag och alla andra har ett ansvar. Men det måste ske under ordnade former. Strukturen måste finnas. Förankring i verksamhet och kollegor måste också finnas. Det många sedan också glömmer är att studenter har med sig ett nytt synsätt, ifrågasätter, vill veta, vilket också utvecklar alla oss ”gamla” i jobbet. Det är win-win när allt är så som tänkt.

Det sorgliga är bara att jag inte ens minns hälften av mina studenter…

||||| 0 I Like It! |||||