Rubriksättningen stämmer åtminstone


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Dagens Medicin: Män i vården mer välutbildade än kvinnliga arbetskamrater.

Enligt SCB tyder detta på att män och kvinnor som arbetar i branscher som är ”otraditionella” för deras kön i stor utsträckning har andra yrken och arbetsuppgifter än det antalsmässigt dominerande könet.

Så sant, så sant… Min tolkning (och erfarenhet) är något annorlunda än den SCB ger. Det handlar om att man ständigt måste hävda sig då man möter så mycket fördomar att man enbart genom utökad kompetens kan bevisa sin duglighet. Men det ger varken mer i lön eller ändrade titlar – knappt ens utökat ansvar, då man ändå ska tryckas tillbaka. Man är ett hot som underrepresenterat kön, som kommer där ”och stör den fina gemenskap vi tjejer har”. Är man av ”fel” kön ska man straffas och det närmaste jämställdhet man kan komma är att formellt ha mer kompetens även om den sedan i praktiken aldrig är giltig. Ingen får sticka ut eller iväg. Först när man är överkvalificerad jämfört mot gruppen blir det lika villkor.

Tänk, detta skrev jag om redan 1999 när jag hade min jämställdhetssida med omvänd jämställdhet. Efter sexton år i yrket kan jag inte säga att något egentligen ändrats till det bättre, men jag hoppas fortfarande.

||||| 0 I Like It! |||||