Om mejl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

E-post är något jag inte direkt tycker är så bra. En åsikt jag har även när jag exkluderar spam.

Det jag inte riktigt gillar med mejl är tonen. Språket får en helt annan klang jämfört med om man skrivit ett brev. Förmodligen ligger skillnaden i att mejl är väldigt riktade och korrektheten går förlorad till förmån av talspråk i kortform. Tonen blir väldigt arrogant. Bristen på utläggning gör också att det är lätt att misstolka p.g.a. att syftningsfelen brukar härska.

I vanliga pappersbrev är man mer korrekt, anstränger sig, kanske för att det då blir mer formellt. Man lägger ner mer tid och det uppfattas inte som en impulshandling. Jag tror att många mejl är en impulshandling, något man bara kastar iväg utan större eftertanke.

Jag saknar korrekta mejl. Med en inledande hälsning och avslutning med fullt namn, gärna titel och med kontaktuppgifter. Själva innehållet i form av budskap vill jag också se som mera korrekt, med mera hövlighet och respekt.

Det jag syftar på med detta inlägget är inte privata små mejl. Istället åsyftar jag de mejl som skickas kors och tvärs i tjänsten eller med myndigheter. Jag kan inte tycka att mejl underlättat utbytet av information när man inte vet hur innehållet ska tolkas. Det behövs en uppstramning, först då kan jag se mejl som något positivt.

||||| 0 I Like It! |||||