Uppföljning


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Jag kan ju undra om min lilla text här från förra veckan lästes av någon på jobbet. Nu är bladet borta med instruktionerna jag skrivit där någon sedan skrivit till en del löjliga kommentarer kring min person.

Nej, det är ingen hemlighet på jobbet att jag bloggar. Och mina åsikter ventilerar jag betydligt friskare på jobbet än här.

Frågan är vilket betmötande min företrädare ska få som återkommer efter flera års frånvaro. Eftersom det verkar inrikta sig på arbetsuppgifterna så lär h*n också få utstå mycket spott och spe som görs om till personangrepp. Trakasserierna kommer inte från någon enskild, det är från en hel grupp.

Om jag spånar helt fritt… kan där vara ett arbetsmiljöproblem? Eller är det något som är acceptabelt? Nästa fråga blir då – är det acceptabelt att jag ens andas om det här i min personliga blogg? Här får jag förståelse och respons. Åtminstone.

||||| 0 I Like It! |||||