Detaljer

Fasta rutiner är något jag alltid behöver – även om jag har långledig helg. Av den anledningen sitter jag och arbetar ideellt hemifrån. Eller om man ska kalla det för egenstudier i syfte egen kompetensutveckling? Det jag gör är enormt komplicerat. Jag går igenom alla offentliga dokument som finns kring beslut för vård av utländska personer. Inte helt enkelt när man försöker förstå Sveriges kommuner och landsting, Försäkringskassan, Skatteverket och EU. I jobbet får jag ständigt (dagligen) frågor kring detta.

Människors globala rörlighet ställer till det i vården. Har man rätt till vård? Vilka avtal gäller med hemlandet? Vem ska betala och hur mycket? Får vi ersättning för vården? Vilka intyg gäller för vilka personer? Ska patienten betala svensk sjukvårdstaxa eller hela vårdkostnaden? Ingår läkemedel, hjälpmedel och sjuktransport i vården? Detta skiftar alltså med varifrån en person kommer och vilka intyg och identitetspapper som kan uppvisas. Sedan ska vi registrera dessa uppgifter på rätt sätt.

Men sedan tillkommer också annat. Ovan är ”turister”, men vi har ju också asylsökande och gömda flyktingar. Det som är mest komplicerat är utlandssvenskarna som är utvandrade och inte längre svenska medborgare. De kommer ”hem” för att söka vård, eller råkar bli sjuka när de är hemma på besök. Då gäller ännu fler regelverk med undantag. Utöver detta har vi också gränsarbetare som bor i ett land men arbetar i ett annat. Eller pensionärer. Eller ambassadpersonal. Eller missionärer.

Uppräkningarna handlar alltså om utländska medborgare. Det är lika komplicerat gällande svenska medborgare. Extremt mycket regelverk att hålla reda på. Sånt hinner jag inte gå igenom på arbetstid. Och jag har gett mig tusan på att lära mig detta på detaljnivå.

||||| 0 I Like It! |||||

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *