Dag: <span>11 januari 2013</span>


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/jontas.com/public_html/wp-content/plugins/kk-i-like-it/kkDataBase.class.php on line 107

Under flera veckor har jag haft problem med hämndtjänsten. Något har hänt, jag vet inte vad, mer än att personalbrist och ökat antal äldre som beviljas stöd. Någonstans där kommer alla i kläm – både personal och vi ”brukare”. Mitt största problem just nu är att få tider av hämndtjänsten som matchar min fridag per vecka. Okej, de ska bara komma en gång per vecka, cirka 1-2 timmar. Men det är hopplöst…

Jag har en fridag per vecka. Den dagen ska de komma. Men så händer det att min fridag måste flyttas eftersom jag en gång per månad måste gå in på fackligt möte. Det är detta som ställer till det. Eller… Hur ska jag förklara…?

  1. Jag får ett åttaveckorsschema av hämndtjänsten med vilka klockslag de kommer på vår bestämda dag (min fasta fridag).
  2. Då ser jag att jag måste flytta två dagar på detta schema eftersom jag måste jobba.
  3. Jag ringer hämndtjänsten och de flyttar tiderna till min tillfälliga fridag.
  4. När jag får nästa åttaveckorsschema så ligger inte tiderna längre på min fridag, utan motsvarande ändringar av dag har skett efter de tidigare flyttade dagarna. Bara det att det inte är på rätt veckor samt att jag inte i förväg kan säga vilken veckodag som tillfälligt för just den veckan blir min fridag.
  5. Vilket innebär att jag måste ringa och justera 1) så jag får hämndtjänst på den fridag som alltid ligger fast, och 2) flytta fridag för den vecka då jag måste gå in fackligt på jobbet.
  6. Det senaste jag fick höra då jag ringde, var att jag har två (?!) fridagar per vecka (har jag aldrig haft, jag arbetar ju 75 %) och att dessa fridagar är flytande och att jag anpassar arbetsdagar utifrån då hämndtjänsten bokar in mig. HAR JAG ALDRIG GJORT, SAGT ELLER ENS TÄNKT!
  7. Därför har jag nu ändrat överenskommelsen med hämndtjänsten så att jag har ett fast schema med dem som inte inverkar på hur jag tvingas flytta arbetsdagar. Mitt villkor, som de accepterade, var att jag jämn vecka har hämndtjänst bestämd veckodag och ojämn vecka på annan bestämd veckodag. Och att det ENDAST får vara på eftermiddagar! Inga problem! Sa de…
  8. Nya schemat stämmer nu, bortsett från på en punkt… DET ÄR INTE EFTERMIDDAGAR!

Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag arbetar 30 timmar per vecka och det är fasta arbetstider. Jag är ledig 1½ dag per vecka, alltid samma. Jag måste tyvärr flytta en fridag per månad till annna veckodag den veckan och jag vet ett halvår framåt vilka sex dagar det rör sig om.

De säger sig förstå. De säger sig kunna anpassa det till mitt arbetsschema. De säger att det inte är några problem. De vet hur jag jobbar. De vet när jag flyttar dagar. De vet när jag är hemma.

ÄNDÅ!

Vad kan jag göra?

||||| 0 I Like It! |||||

Kampen Vardagsblogg